Välkommen till våra webbplatser!

HUVUDPRODUKTER

OM OSS

 • FÖRETAGSPROFIL

  Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd. is one of largest professional pump manufacturer, specialized in researching & designing, production & sales of high quality pumps, water supply systems & pump control systems. It leads pump manufacturing industry in China. Total staff are more than 5000, comprising of over 80% of college diploma holders, over 750 engineers, senior engineer and doctors. KAIQUAN group owns 5 Industrial parks In Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning and Anhui with total area 7,000,000 square meters.
  Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd. är en av de största professionella pumptillverkarna, specialiserade på forskning och design, produktion och försäljning av högkvalitativa pumpar, vattenförsörjningssystem och pumpstyrsystem. Det leder pumptillverkningsindustrin i Kina. Den totala personalen är mer än 5000, bestående av över 80% av högskoleexamen, över 750 ingenjörer, senioringenjör och läkare. KAIQUAN-gruppen äger 5 industriparker i Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning och Anhui med en total yta på 7.000.000 kvadratmeter.
 • FÖRETAGSPROFIL

  (Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. was the most professional manufacturer of submersible motors and submersible electric pumps belong China national government).
  (Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. var den mest professionella tillverkaren av dränkbara motorer och dränkbara elektriska pumpar tillhör Kinas nationella regering).
 • FÖRETAGSPROFIL

  Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd. was established in 2005 with the total investment of 20 million USD, covering total area of 47,000 square meters & building area of around 22,000 square meters. At present, it has 250 experts, senior engineering technicians and skilled workers. There are the world advanced resin production line and the continuous sand mixers. All casts adopt phenol sand molding and it has 2-ton & 1-ton medium frequency furnaces which can cast 8-ton single alloy pieces. In addition, it has more than 300 sets of advanced equipment.
  Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd. grundades 2005 med en total investering på 20 miljoner USD, som täcker en total yta på 47.000 kvadratmeter och en byggnadsyta på cirka 22.000 kvadratmeter. För närvarande har den 250 experter, ledande tekniker och kvalificerade arbetare. Det finns världens avancerade hartsproduktionslinje och de kontinuerliga sandblandarna. Alla gjutningar antar fenolsandgjutning och den har 2 ton & 1 ton medelfrekventa ugnar som kan gjuta 8 ton enkellegeringsstycken. Dessutom har den mer än 300 uppsättningar avancerad utrustning.
 • FÖRETAGSPROFIL

  Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of KAIQUAN Group which is covering total area 34,000 square meters & building area of 12,000 square meters. It 630 staff members now which include 63 senior engineers. There are 200 sets advanced machines such as NC machine tools, large-sized machine tools, high-speed balancing machines, non-destructive testing automatic welding devices.
  Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co, Ltd är ett helägt dotterbolag till KAIQUAN Group som täcker en total yta på 34.000 kvadratmeter och en byggnadsarea på 12.000 kvadratmeter. Det 630 anställda nu som inkluderar 63 senioringenjörer. Det finns 200 uppsättningar avancerade maskiner som NC-verktygsmaskiner, stora verktygsmaskiner, höghastighetsbalanseringsmaskiner, icke-destruktiv testning av automatiska svetsanordningar.
 • FÖRETAGSPROFIL

  Zhejiang Kaiquan Industrial Park was founded in September 1968 and was renamed as Zhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co. Ltd. in May 1994. It covers total area of 50,000 square meters & building area of 23,678 square meters in Zhejiang. Now it has 490 staff members and 213 sets of processing & testing equipment with an annual production capacity of more than 100,000 sets with yearly production value of 35 million USD.
  Zhejiang Kaiquan Industrial Park grundades i september 1968 och döptes om till Zhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co Ltd i maj 1994. Det täcker en total yta på 50 000 kvadratmeter och byggnadsarea på 23 678 kvadratmeter i Zhejiang. Nu har den 490 anställda och 213 uppsättningar bearbetnings- och testutrustning med en årlig produktionskapacitet på mer än 100 000 apparater med ett årligt produktionsvärde på 35 miljoner USD.

NYHETER

news

SKF har sina rötter i Kina och Shanghai Kaiquan går globalt

Den 9 maj 2018, Mr. Tang yurong, Svenska kullager-fabriken-koncernens Senior Vice President och VD för SKF Asia, och Wang Wei, VD för SKF China ...

Embracing the world, Kaiquan has made new breakthroughs in overseas markets
Den 3 juli 2019 skickades tre 40-fots containrar framgångsrikt från Shanghai huvudkontor för kaiquan-gruppen till Ho Chi Minh-hamnen, Vietnam, vilket markerade ett nytt stort genombrott på den utomeuropeiska marknaden för kaiquan grou ...
Technical exchanges make kaiquan more progressive
Nyligen öppnades guangxi town vattenförsörjningsindustri pumpstation energibesparande teknik transformation teknik utbyte möte officiellt, mötet leddes av guangxi town vattenförsörjning och dra ...

Certifikat